ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

السيد رئيس الحكومة يستقبل رئيسة مجموعة HCL Tech الهندية
ⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⵊⵉ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵀⵛⵍ ⵜⴻⵛⵀ HCL Tech

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵔⵓⵛⵏⵉ ⵏⴰⴹⴰⵕ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ HCL Tech, ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ…

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ
ⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵍⴼ ⵉⴼⵉⵔⴰⴷ ⴳⵓⵏⵙⴰⵍⴼⵉⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ, ⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵖⵔ…

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ
ⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵔⵓⵜⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,…

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⵊⵉ ⵙ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ
ⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⵊⵉ ⵙ ⵜⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴽⵔⵉⵙⵜⴰⵍⵉⵏⴰ ⵊⵓⵔⵊⵉⴼⴰ, ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ (), ⵉ ⵉⴳⴳⵉⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ…

ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ
ⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 11 ⵎⴰⵢ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵣⴰⵡⵓ ⵍⵉⵊⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵚⵚⵉⵏ ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⴳⴳⵉⵏ…

ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ
ⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 10 ⵎⴰⵢ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵙⵉ ⵢⵓⵍⵉⵙⵉⵙ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵉⵢ ⵙⵉⵍⴼⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ…

رئيس الحكومة يجري مباحثات مع الملكة ماكسيما، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية
الرباط

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵎⴰⴽⵙⵉⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⴼⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⵎⵉ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ…

رئيس الحكومة يستقبل رئيس المجلس الوطني النمساوي
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 20 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵡⵓⵍⴼⴳⴰⵏⴳ ⵙⵓⴱⵓⵜⴽⴰ Wolfgang Sobotka ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵏⵏⴰⵎⵙⴰ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⴷ…

السيد رئيس الحكومة يستقبل السيدة الرئيسة المديرة العامة لهيئة تحدي الألفية

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵡⴰⵙ 16 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴰⵍⵉⵙ ⴰⵍⴱⵔⴰⵢⵜ (ALICE ALBRIGHT), ⵜⴰⵏⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⴼⵉⵢⵢⴰ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ…

السيد رئيس الحكومة يجري مباحثات مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري
الرباط

ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵉⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵏⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⴰⵔⵉ

ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⴽⵕⴰⵙ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵎⴷⵉⴽⴰⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵅⵉⵍ ⴼⵉⴽⵜⵓⵔ ⵜⵓⵕⵕⵉⵙ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵏⴰⵔⵉ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ