ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵢⴰⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵖⵓⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ

CG2-15-11-2023-1.jpeg
  •  22.55 ⵏ ⵡⵉⵍⵍ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⵙⵓⴽⴰ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵖⵉⴷ ⵙ 2027 ;
  • ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ 144 ⵉⵙⵓⴽⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴱⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⵉⵙⵜ ⵜⵉⵎⵍⵥⵉⵜ.

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵔⵓⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⴼⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵙ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴹⴰⵍ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⵎⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⵎⵉⵕⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⵜⵃⴰⴹⵕ ⴷⵉⴷⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵙ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵏ.

ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⴹ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ 22 500 ⵏ ⵓⵎⵔⵓⵣ ⵖⵉⴷ ⵙ 2027 ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 8000 ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. ⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴳ 12 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ 144  ⵏ 144 ⵉⵙⵓⴽⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴱⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⵉⵙⵜ ⵜⵉⵎⵍⵥⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴹ.

ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴼⴰⴷⴰ ⴷ ⵉⴳ ⵓⵥⵎⵎⴰⵥⵍ ⴳ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴱⵉⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ. ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⴰⵙⵔⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ ⵉⵇⴰⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵓⵣⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ.

ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ  ⵉⴹⵎⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵏⵔⴰ ⴳⵔ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ  ⵉⴹⵎⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵏⵔⴰ ⴳⵔ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ.

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵜⵉ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵙⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵓⵙⵏⵎⵏⵢⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵄⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.
 


وتروم الاتفاقية الرفع من عدد الخريجين، البالغ عددهم حاليا حوالي 8000 خريج سنوياً، في مختلف أسلاك التكوين؛ ليبلغ 22.500 خريج في أفق سنة 2027. وتشمل التخصصات الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها على مستوى 12 جامعة عمومية عبر جهات المملكة، ما مجموعه 144 مسلكا جديدا في مجال الرقمنة يهم تحليل البيانات، والتكنولوجيات الرقمية والأمن السيبراني وتطوير البرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وغيرها.  
وشدد السيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، على أهمية تطوير المهارات والمواهب الرقمية ببلادنا باعتبارها محركا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد، مشيرا إلى أن توفير أعداد كافية من خريجي التخصصات الرقمية، سيسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويستجيب لتطلعات المستثمرين الوطنيين والدوليين. كما أكد على ضرورة تجويد وتعزيز مسارات التمكين الدراسي والبحث العلمي والابتكار، من أجل ضمان الالتقائية المطلوبة بين إشكالية التشغيل وتأهيل الرأسمال البشري، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية، تسعى أيضا إلى تصميم دورات تكوينية رقمية على مستوى الجامعات العمومية وتكييفها مع مستجدات الساحة التكنولوجية، بما يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويساهم في جعل المملكة المغربية، وجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ